Cobol: olajša delovno življenje

Tiskanje boljšega življenja!

Skrbimo, boljši smo!